Beng 2021

Profort - All-Electric

Sinds - 2006

Wat is BENG

BENG is afgeleid van de NZEB: Nearly Zero Energy Building en omvat de energieprestatie eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland. Wanneer een vergunning voor het bouwen na 1 januari 2021 is aangevraagd, moet deze voldoen aan de BENG -eisen. De gestelde eisen zijn afkomstig van het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Wat zijn de eisen voor deze norm?

BENG wordt bepaald aan de hand van 3 eisen
1. Maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar
3. Maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar
2. Minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten uitgedrukt

Naast de drie BENG-indicatoren is er nog een extra eis, die moet voorkomen dat er oververhitting in woningen ontstaat tijdens hete zomerdagen. De TOjuli geeft per oriëntatie van het gebouw inzicht in het risico waarde voor de TOjuli-indicator: 1,20. Deze waarde mag niet overschreden worden. Het is verder een dimensie loos getal dat automatisch volgt uit de energieprestatieberekening voor BENG. Er hoeft dus geen extra berekening te worden uitgevoerd.

Energiebehoefte

Energiebehoefte slaat op de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in thermische kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator kijkt naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil, waarbij de verhouding glas ten opzichte van dichte gevel, de mate van isolatie, de mate van kierdichting en de aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. Niet alleen isolatie maar juist het samenspel van deze factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte zoveel mogelijk te beperken. BENG gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld neutraal ventilatiesysteem.

Energiegebruik primair fossiel

Primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte die nodig is voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

Hernieuwbare energie

Dit aandeel bestaat uit het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Er worden verschillende energiebronnen als hernieuwbaar aangemerkt, bijvoorbeeld zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie.

Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de cv-ketel) meegenomen. Bij energiebehoefte is dat niet het geval.

Wat betekend dit voor elektrische verwarming

Vanaf 2021 wordt de NTA8800 gebruikt om een gebouw te berekenen. De BENG is gebasseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken: de Trias Energetica. Voorheen kon je een grote glaswand in een gebouw zetten en de eis halen door deze energieverliezen bij glas te compenseren met zonnepanelen. De EPC houdt geen rekening met het energieverlies van de woning door de gebouwvorm.

BENG 1: Beperk de energievraag.
BENG 2: Gebruik eindige energiebronnen efficiënt.
BENG 3: Gebruik hernieuwbare bronnen.

Neem contact op


Bel ons