Gasloos elektrisch verwarmen gunstig?

Profort - All-Electric

Sinds - 2006

Transitie naar gasloos elektrisch verwarmen

Ieder jaar wordt er opnieuw gekeken naar hoe we duurzamer kunnen gaan leven. In 2015 heeft een grote meerderheid van de wereld ingestemd met het dit Klimaatakkoord Parijs, ofwel COP-21.

In dit klimaatakkoord zijn duidelijke regels opgesteld waar ondertekende landen zich aan moeten houden en waartoe ze zich moeten conformeren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Voor ons land betekent dit dat in een relatief korte tijd drastische maatregelen ook echt nodig zijn om deze doelen -van zoveel mogelijk gasvrij tot geheel gasloos verwarmen- te kunnen gaan realiseren. 

Nu is dit in theorie natuurlijk makkelijker te formuleren dan in de praktijk valt te realiseren. Toch blijkt dat we juist in de praktijk nog bijzonder veel leren door er pragmatisch naar te kijken en door er actief mee aan de slag te gaan.

Sinds de jaren 60 wordt voor het overgrote deel nog altijd gas gebruikt als verwarming. Nu, 60 jaar later, weten de meeste mensen nog steeds niet beter dan dat een winterbestendige verwarming primair via gas gerealiseerd dient te worden.  In de afgelopen jaren zijn er wel steeds meer initiatieven geweest waarbij de overheid het alternatief van de warmtepomp probeert te stimuleren via subsidies.

Hoewel het principe van warmtepompen hierdoor wel bekender is geworden, is het andere alternatief van gasloos direct elektrisch verwarmen als het ware daardoor ook wat op de achtergrond geraakt.

Gasloos elektrisch verwarmen met een convector radiator: de cijfers

Gem. prijs per 1kWh = 0,62 cent inclusief btw. (Bron: www.milieucentraal.nl per 1 januari 2022)

Dit betekent wanneer een elektrisch apparaat van 1kW een uur lang aan staat, dit 0,62 cent kost. Echter is het in praktijk inmiddels zo dat een moderne doorontwikkelde elektrische radiator aan 10 minuten per uur stroom voldoende heeft omdat deze direct 1000W warmte afgeeft in tegenstelling tot een trage opwarming via een gasradiator. Deze 10 minuten is een 1/6 deel van een uur. Een doorberekening leert dan al snel 0,62 cent/6 = 0,10 cent per uur bij gasloos direct elektrisch verwarmen. Dit vormt dus een flink verschil van wat mensen veelal nog denken met 0,62 cent.

En de technologie van elektrische verwarmingen verbetert ook verder door de jaren heen. Tegenwoordig kan je de verwarmingssystemen op de gewenste warmte levertijd instellen. Ook als de verwarming een week lang warmte dient te leveren. Zo kun je bijzonder nauwkeurig de energiekosten laag houden en tegelijkertijd toch de woonruimte comfortabel warm houden. De combinatie van deze factoren maakt gasloos elektrisch verwarmen nu en in de nabije toekomst een gunstige variant.

Neem contact op


Bel ons