Gasloos elektrisch verwarmen gunstig?

Profort - All-Electric

Sinds - 2006

Transitie naar gasloos elektrisch verwarmen

Ieder jaar wordt er opnieuw gekeken naar hoe we duurzamer kunnen gaan leven. In 2015 heeft een grote meerderheid van de wereld ingestemd met het Klimaatakkoord Parijs, ofwel COP-21.

In dit klimaatakkoord zijn duidelijke regels opgesteld waar ondertekende landen zich aan moeten houden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Voor ons land betekent dit dat er in een relatief korte tijd drastische maatregelen nodig zijn om de doelen -van zoveel mogelijk gasvrij tot geheel gasloos verwarmen- te kunnen realiseren. 

Nu is dit in theorie natuurlijk makkelijker dan in de praktijk. Toch blijkt dat we juist in de praktijk nog bijzonder veel leren door er pragmatisch naar te kijken en er actief mee aan de slag te gaan.

Sinds de jaren 60 wordt voor het overgrote deel gas gebruikt als verwarming. Tegenwoordig weten veel mensen nog steeds niet beter dan dat een winterbestendige verwarming primair via gas geregeld dient te worden. In de afgelopen jaren zijn er wel steeds meer initiatieven geweest, waarbij de overheid het alternatief van de warmtepomp probeert te stimuleren via subsidies.

Hoewel het principe van warmtepompen hierdoor wel bekender is geworden, is het alternatief elektrisch verwarmen wat op de achtergrond geraakt.

Gasloos elektrisch verwarmen met een convector radiator: de cijfers

Gem. prijs per 1kWh = 0,62 cent inclusief btw. (Bron: www.milieucentraal.nl per 1 januari 2022)

Wanneer een elektrisch apparaat van 1kW een uur lang aan staat, kost dit normaal gesproken 0,62 ct. Echter is het in de praktijk inmiddels zo dat een modern elektrisch paneel aan 10 minuten stroom per uur al voldoende heeft voor de effectieve werking. Dit komt doordat er direct 1000W warmte afgifte mogelijk is in tegenstelling tot de trage opwarming via een gasradiator. Deze 10 minuten is een 1/6 deel van een uur. Als je dit doorberekent kom je uit op 0,62 cent /6 = 0,10 cent per uur bij gasloos direct elektrisch verwarmen.

Na de benodigde opwarmtijd volgt de benodigde warmte opwekking via de aansturing van de thermostaat en de opgebouwde temperatuur in de ruimte, waarbij in de meeste gevallen voor de doorlopende werking enkel een aantal minuten stroom nodig is. Dit is dus een flink verschil met de gedachte dat er ieder uur doorlopend 0,62 cent wordt verbruikt.

De technologie van elektrische verwarmingen ontwikkelt zich bovendien verder door de jaren heen. Zo is het nu mogelijk de verwarmingssystemen op de gewenste warmtelevertijd of specifieke ruimte(s) in te stellen (ook via een handige App vanaf je smartphone). Bijvoorbeeld als de verwarming een midweek of juist alleen in het weekend warmte dient te leveren. Zo kan je bijzonder nauwkeurig de energiekosten laag houden en tegelijkertijd toch de gewenste ruimtes comfortabel warm houden. De combinatie van deze factoren maakt gasloos elektrisch verwarmen nu en in de nabije toekomst een gunstige variant.

Neem contact op


Bel ons